Eksperto taurė


VARŽYBŲ PROGRAMA

LIEPOS 30 d. (šeštadienis)

VARŽYBŲ PRADŽIA – 11 val.

Nr. 1 Konkūras, jojant žemaitukų veislės žirgais debiutantais (pirmas sezonas) – kliūčių aukštis iki 80cm, lentelė “A” su persirungimu neišjojant iš aikštės;

Nr. 2 Konkūras jojant žemaitukų veislės žirgais, kliūčių aukštis iki 100cm, lentelė “A” su persirungimu neišjojant iš aikštės. 

Lygiosios lenktynės

Nr. 3 Konkūras “Atvira klasė”Akumuliatorius su Jokeriu – Lietuvos arabų arklių augintojų asociacijos taurei laimėti. Kliūčių aukštis iki 110cm (gali dalyvauti visi žirgai).

Starto mokestis – 50 Lt

Lenktynės arabų veislės žirgais

Nr. 4 “Jauno žirgo konkūras”. Dalyvauja 4 ir 5 mečiai žirgai. Art.: 238.2.2; Lentelė “A” su persirungimu. Kliūčių aukštis 100–110 cm.

Starto mokestis – 40 Lt.

Lygiosios lenktynės

Nr. 5 Lietuvos jojamųjų žirgų veislės taurės konkūras – “Atvira klasė”. Kliūčių aukštis iki 120cm (gali dalyvauti visi žirgai).Art.: 238.2.2;  Lentelė “A” su persirungimu.

Starto mokestis –  50 Lt.
LIEPOS 31 d. (sekmadienis)

VARŽYBŲ PRADŽIA 10 val.:

Nr. 6 “Jauno žirgo konkūras” Dalyvauja 5 ir 6 mečiai žirgai. Art.: 238.2.2;  Lentelė “A” su persirungimu. Kliūčių aukštis 110–120 cm.

Starto mokestis – 40 Lt.

Nr.  7 Konkūras sunkėjanti klasė “Akumuliatorius” – Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacijos taurei laimėti kliūčių aukštis iki 130cm,

Jokeris 140cm (gali dalyvauti visi žirgai).

Starto mokestis – 40 Lt.
Lenktynės žemaitukų veislės žirgais.

Nr. 8 “Eksperto taurės” konkūras, du ratai, lentelė “A”, kliūčių aukštis 130cm, su persirungimu (gali dalyvauti tik Lietuvoje gimę ir užauginti žirgai).

Starto mokestis – 50 Lt

Varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas vykdomas po kiekvienos rungties.

3. BENDROSIOS TAISYKLĖS

2.1. Varžybų – bandymų tikslas

2.1.1 Populiarinti žirgų sportą Lietuvos gyventojų tarpe.

2.1.2 Šalies mastu tai galimybė įvertinti dalyvaujančių žirgų sportines savybes reikalingas tolesnei veislinių žirgų selekcijai.

2.2. Organizacinio komiteto teisė:

Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjų kolegija, priklausomai nuo iškilusių naujų aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti šiuos NUOSTATUS.

Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su Varžybų NUOSTATŲ ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizacinį komitetą nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.

2.3. Atsakomybė

2.3.1. Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus

nei organizacinis komitetas, nei bet koks kitas asmuo, pasamdytas organizacinio komiteto, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos viduje (aikštėje, trasoje) ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.

Organizacinis komitetas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.

2.3.2.Prieš trečiuosius asmenis

Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.

2.4. Prieštaravimai, protestai

Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ir įteikti vyriausiajam varžybų teisėjui.

2.5. Reklama

Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami užrašus ar logotipus ant savo rūbų arba žirgų inventoriaus. Bet kokia reklama varžybų zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui leidus.

2.6. Reikalavimai dalyviams

Raitelis turi turėti ir pateikti varžybų sekretoriui iki varžybų pradžios galiojantį gyvybės draudimo polisą ir galiojančią medicininę pažymą apie sveikatą, taip pat privalo turėti galiojančias raitelio licenzijas ( pagal LŽSS nustatytus reikalavimus).

Pagal varžybų programą privaloma veterinarinė-mandatinė komisija. Žirgai privalo turėti tvarkingus tarptautinius arba nacionalinius pasus. Gripo vakcinacija turi būti galiojanti pagal veterinarinius reikalavimus (skiepijama kas pusė metų). Kraujo tyrimai-pagal Lietuvoje galiojančius veterinarijos įsakymus (žirgai turi būti ištirti 3 ligų atžvilgiu).

2.7. Varžybų nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami atminimo bei daiktiniais arba piniginiais prizais.

2.8. Kiti klausimai.

Visus klausimus, nenumatytus šiose specialiose taisyklėse, tačiau iškilusius iki varžybų, ar varžybų metų spręs varžybų organizacinis komitetas kartu su teisėjų kolegija vadovaudamiesi FEI konkūrų varžybų nuostatais ir turima tokių varžybų vykdymo patirtimi.