Nuostatai


1.TIKSLAS

Varžybų tikslas – populiarinti jojimo sportą, tobulinti raitelių meistriškumą,  puoselėti senas jojimo tradicijas Rietave.

 

2. ORGANIZATORIAI

Viešoji įstaiga „Rietavo žirgynas“

 

3. LAIKAS IR VIETA        

Varžybos vyks 2012 rugsėjo 29  dieną Rietave, miesto parke.

Dalyvių registracija – rugsėjo 29 d.,   9.00 valandą

Varžybų pradžia – rugsėjo 29 d.,  09.45 val.

Raitelis turi turėti ir pateikti varžybų sekretoriui 1 val. iki varžybų pradžios galiojantį gyvybės draudimo polisą ir galiojančią medicininę pažymą apie sveikatą (nepilnamečiai) ir žirgo pasą..

 

4. DALYVIAI

Varžybose kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio sportininkai. Raiteliai gali atsivežti ir joti varžybose su keliais žirgais. Apie ketinimą dalyvauti varžybose visi raiteliai iki rugsėjo 29 d. turi informuoti varžybų organizatorių tel. 8 698 17638 (Direktorius Ričardas Astrauskas)

E-paštu: rietavozirgynas@gmail.com„> rietavozirgynas@gmail.com

 

5. APDOVANOJIMAI

Nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais, diplomais ir taurėmis. Kiekvienos rungties dalyviams įsteigiama po 3 prizines vietas. Piniginiai prizai įteikiami raiteliams, pagal varžybų protokolą parodžiusiems geriausius rezultatus.

Varžybų prizinis fondas –planuojamas apie 4000 litų.

 

6. VARŽYBŲ SĄLYGOS

6.1 Veterinariniai nurodymai

6.1.1.  Visi varžybų dalyviai privalo turėti galiojantį žirgo pasą.

6.1.2.  Vakcinacijos turi būti atliktos ir surašytos į galiojantį pasą.

6.2 Atsakomybė prieš varžybų dalyvius, žirgus ir arklininkus

Varžybų rengėjai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė varžybų dalyviai ar arklininkai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per varžybas, ar po jų. Už žalą žirgams, treneriams, pakinktams ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) konkūro rengėjai taip pat nėra atsakingi. Varžybų dalyviams rekomenduojama būti apsidraudus individualiai.

6.3 Atsakomybė prieš trečiuosius asmenis

Kiekvienas varžybų dalyvis ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis, jo žirgas ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš varžybas ar po jų, taip pat varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.

6.5 Starto mokestis

Starto mokesčių nėra

6.6 Kita

Varžybų dalyvių registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos jų dalių sąlygomis.

Varžybų organizatorius

VŠĮ  „Rietavo žirgynas“

Direktorius Ričardas Astrauskas