Taurė

Taurės steigėjas- ŽAAA ( žemaitukų arklių augintojų asociacija), įsteigta 1997 m. , ŽAAA 15 metų jubiliejaus proga. Kunigaikščių Oginskių- Irinėjaus (1808-1863), Bogdano (1848-1909), Mykolo (1849-1902)- nuopelnams, išsaugant žemaičių veislės žirgus, atminti.

                                        1. BENDROJI INFORMACIJA

 

 • Renginio atidarymas- 2012 05 19, 9.30
 • Žirgų varžybų pradžia- 2012 05 19, 10.00
 • Varžybų starto ir finišo vieta- prie Plinijos piliakalnio Žarėnų sen., Telšių r.
 • Renginio apibendrinimas, apdovanojimai- apie 15.00
 • Preliminarios paraiškos pateikiamos iki 2012 05 18dienos ( raštu arba žodžiu)

      Paraiškoje turi būti nurodytas dalyvių skaičius, atvykimo data, reikės ar ne  organizuoti nakvynę žmonėms.

 • Galutinis pranešimas apie dalyvavimą – 2012 0519, 7.00
 • Žirgų atvežimas – 2012 05 18-19dienomis.
 • Informacija apie trasą teikiama individualiai.
 • Startų eilės nustatymas (burtai) – 2012 05 19dieną , 9.00
 • Paraiškos siunčiamos adresu: Vidui Bagdonui, Rupšių k., 1, 88381, Žarėnų sen., Telšių r.     ( tel. 861037066 ) arba  elektroniniu paštu –  vidasbag@gmail.com

Organizatoriai: Žemaitukų arklių augintojų asociacija, Klubas  “Žemaitijos žirgai”

                              

 

 

                                     JOJIMO VARŽYBŲ  NUOSTATAI

 1. 2.BENDROSIOS TAISYKLĖS

 

 

2.1.      Organizacinio komiteto teisė

Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjų kolegija, priklausomai nuo iškilusių naujų aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti šiuos NUOSTATUS.

Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su Varžybų NUOSTATŲ ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizacinį komitetą nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant ir vagystes bei kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.

2.2.  Atsakomybė

2.2.1.Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus

Nei organizacinis komitetas, nei bet koks kitas asmuo, pasamdytas organizacinio komiteto, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos viduje ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.

Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių savininkas, varžybų dalyvis, žirgas ar arklininkas negalės išvykti iš varžybų zonos, visas išlaidas, susijusias su jų pasilikimu varžybų zonoje, dengia savininkai ar varžybų dalyviai. Organizacinis komitetas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.

 2.2.2.Prieš trečiuosius asmenis

Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.

     2.3.   Prieštaravimai, protestai

Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ir įteikti  ŽAAA tarybai.

2.4.  Reklama

Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami užrašus ar logotipus ant savo rūbų arba žirgų inventoriaus. Bet kokia reklama varžybų zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui leidus.

                                        3.   SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS

   3.1.   Varžybų tikslas

 • Populiarinti žemaitukus Lietuvos gyventojų tarpe ir skatinti jų augintojus .
 • Įrodyti, kad kiekvienas norintis joti žmogus gali dalyvauti įdomiose varžybose kovodamas su sau lygiais konkurentais (arba pats su savimi).
 • Kad lydėtų sėkmė, raitelis privalo gerai žinoti savo ir savo žirgo (ir žirgų iš esmės) galimybių ribas, todėl gali prasmingai ir įdomiai praleisti laiką ruošdamas žirgą ir save varžyboms. Raitelis turėtų varžybų metu sugebėti teisingai įvertinti maršruto sunkumą ir atitinkamai  pasirinkti judėjimo greitį atskirose trasos atkarpose.
 • Suburti mėgėjus joti natūraliose gamtinėse sąlygose, dalytis treniruočių patirtimi, patirtais įspūdžiais. Maloniai praleisti laisvalaikį.
 • Ištvermės bandymai – tai varžybos, skirtos pademonstruoti žirgo protą, drąsą, greitį, ištvermę ir kitus gabumus.
 • Šalies mastu tai galimybė įvertinti dalyvaujančių žirgų sportines savybes, reikalingas tolesnei žemaitukų žirgų selekcijai.

   3.2.Varžybų dalyvių- raitelių svoris neribojamas ( pageidaujamas- ne mažesnis kaip 70 kg su jojimo inventoriumi).

   3.3.   Reikalavimai dalyviams

Raitelis turi turėti  sveikatos draudimo polisą ir medicininę pažymą apie sveikatą.  Raitelis varžybose turi dalyvauti apsirengęs tvarkingais  rūbais. Mūvėti apsauginį šalmą. Draudžiama turėti  žirgo raginimo priemones – pentinus, šmaikštį . Negali būti apsvaigęs nuo alkoholinių gėrimų arba narkotinių medžiagų.

Žirgas turi būti žemaitukų veislės, sveikas. Žirgų pasai su galiojančiomis skiepų ir reikalaujamų kraujo tyrimų nuo ligų atžymomis pateikiami vet. teisėjams prieš varžybas .

Žirgai turi atitikti LR VMVT direktoriaus 2008.03.26 įsakymo Nr.B1-180 „Dėl veterinarijos reikalavimų varžybose dalyvaujantiems žirgams“ nurodymus. ( „Valstybės žinios“ 2008, Nr.37-1370 ).

Varžybose gali dalyvauti tiek pakaustyti, tiek nekaustyti žirgai. Žirgas turi būti pabalnotas tvarkingu inventoriumi. Prieš startą  žirgo sveikatos stovį  patikrins veterinarijos gydytojas.

 Su kumelingomis kumelėmis varžybose dalyvauti nerekomenduojama. Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu. Draudžiama žirgus šerti tonizuojančiais pašarais, pašarų priedais arba vaistais bei  kitais būdais tonizuoti žirgą.

   3.4.  Žirgo sveikatos stovio patikrinimai

Žirgo sveikatos stovį tikrina veterinarijos gydytojas vadovaudamasis tarptautinės ištvermės jojimo federacijos patvirtintu reglamentu. Leidžiama startuoti ne jaunesniems kaip 4 metų žirgams.

   3.5.   Galima pagalba dalyviams.

Prieš startą ir po finišo  palaikymo komanda gali: padėti raiteliui sėsti į balną; padėti nubalnoti-pabalnoti, pavedžioti, pagirdyti ir išmaudyti žirgą;  padėti susitvarkyti inventorių ir paduoti ko trūksta raiteliui; pametus pasagą padėti pakaustyti žirgą.

Dalyvis bus šalinamas iš varžybų jei jam bus suteikta draudžiama pagalba (trasoje bus lydimas kito asmens, turės savo pagalbininkus trasoje).  

3.6.   Distancija.

Trasa yra  24 km. ilgio ratas raižyta vietove, negilių tačiau akmenuotų upių perbridimai, statūs ir vingiuoti (priklausomai nuo oro gali būti šlapi ir slidūs) pakilimai-nusileidimai, klampios atkarpos.  Nugalėtojų pripažinimas bus vykdomas tik tuo atveju, jei  distanciją jos ne mažiau kaip penki  raiteliai.

3.7.      Judėjimo greitis.

Minimalus greitis 12 km/h. Visiems raiteliams, įveikusiems  distanciją  ir žirgo pulsui per 20 minučių tapus 64 kartai per minutę, bei esant normaliai bendrai sveikatos būklei, bus išduodami ŽAAA diplomai ir piniginiai prizai.

 Raitelis privalo sėdėti balne startuodamas bei finišuodamas. Trasoje raitelis gali bėgti priekyje arba šalia žirgo kiek yra pajėgus. Dalyvis, pavytas kito raitelio arba turintis problemų trasoje, privalo netrukdydamas leistis aplenkiamas.

   3.8.   Startas – finišas.

Startas individualus. Finišas užfiksuojamas duetui kirtus finišo liniją, tačiau užskaitomas, jei per 20 minučių  žirgo pulsas tapo ne daugiau kaip 64 dūžiai per minutę. Raitelis atveda žirgą patikrinti veterinarijos gydytojui bet kuriuo 20 minučių laikotarpio metu. Pakartotinam pulso tikrinimui žirgas gali būti atvedamas už 5 minučių.

 Raitelis gali vėluoti startuoti ne daugiau kaip penkiolika minučių. Pavėlavusio startuoti dueto starto laikas fiksuojamas  protokole nurodytas privalomo starto laikas.

   3.9.   Nugalėtojai

Varžybų nugalėtoju pripažįstamas greičiausiai nujojęs distanciją duetas, kai finišavusio žirgo pulsas per 20 minučių po finišo tapo ne daugiau kaip 64 dūžiai per minutę ir nepriekaištinga bendra žirgo būklė.  Jei du ar daugiau duetų distanciją įveikė per vienodą laiką, nugalėtoju pripažįstamas tas raitelis, kurio žirgo pulsas iš karto po finišo bus mažiausias. Jei pulsas vienodas, nugalėtoju pripažįstamas sunkesnis raitelis.

3.10.    Apdovanojimai

Apdovanojami žemaitukų veislės žirgų savininkai ir raiteliai. . (Piniginiai prizai nebus išmokami grynaisiais varžybų metu. Žirgų savininkai ir raiteliai (ar jų tėvai) registruodamiesi varžyboms pateikia banko sąskaitos numerį).

   3.11 Kiti klausimai

Visus klausimus, nenumatytus šiose  taisyklėse, tačiau iškilusius iki varžybų, ar varžybų metų spręs varžybų organizacinis komitetas kartu su teisėjų kolegija vadovaudamiesi pasauliniais ištvermės jojimo nuostatais ir turima tokių varžybų vykdymo patirtimi.

Organizacinis komitetas:

Su nuostatais susipažino ir sutinka: