Varžybos


Kvietimas parsisiųsti

P R O G R A M A parsisiųsti

10-11 val. Dalyvių registracija, dokumentų ir žirgų sveikatingumo patikrinimas.

13 val. Iškilmingas žemaitukų veislės žirgų jojimo varžybų atidarymas

13.15 val. „Debiutantų“ konkūras (raiteliams jojantiems žemaitukų veislės žirgais)

14 val. „Kerniaus“ taurės konkūras (raiteliams jojantiems žemaitukų veislės žirgais)

14.40 val. „Šuolio į aukštį“ rungtis (raiteliams jojantiems žemaitukų veislės žirgais)

15.30 val. Varžybų uždarymo ceremonija. Nugalėtojų apdovanojimai

Už nusižengimus pagrindiniuose konkūruose baudžiama:

-Kliūties numetimas
Už kliūties dalies numetimą raitelis baudžiamas 4 baudos taškais (jei statmenoje kliūtyje krenta viena iš apatinių karčių, tai nelaikoma klaida). Jei susideda iš keleto dalių (pvz., lygiagretės, trigubos lygiagretės), tai ir už kelių viršutinių karčių numetimą raitelis baudžiamas 4 baudos taškais. Kliūčių sistemoje raitelis baudžiamas 4 baudos taškais už kiekvieno šuolio klaidą.

-Žirgo nepaklusnumas
Už žirgo nepaklusnumą, kai jis sustoja prieš kliūtį ar atsitraukia nuo jos, raitelis baudžiamas 4 baudos taškais. Jei žirgas nepaklūsta antrą kartą, duetas šalinamas iš rungties. Analogiškai baudžiami raiteliai ir už tokį žirgo nepaklusnumą, kai jis tarp starto ir finišo bet kurioje vietoje apsuka ratą, vadinamą voltu.

-Kritimas nuo žirgo ir virtimas su žirgu
Jei raitelis nukrenta nuo žirgo arba apvirsta su žirgu, jis pašalinamas iš rungties.

-Laikas
Jeigu pažeidžiama kliūtis ir ją reikia pataisyti, tai prie raitelio sunaudoto maršrutui įveikti laiko pridedama 4 sek. pataisa. Jeigu pasirodymas vertinamas sekundėmis (kiekviena sekundė–1 baudos taškas.)

TEISĖJŲ KOLEGIJA

•    Juozas Barisevičius –varžybų–bandymų vyr. teisėjasRenginio rėmėjai:

•    Saulė Čepaitienė – varžybų–bandymų sekretorė-laikininkė

•    Silva Malinauskienė – aikštės teisėja